Hyperv

Hyper-V ise Microsoft’un geliştirdiği sanallaştırma yazılımıdır. Hyper-V; donanım tabanlı olarak çalışan “hypervisor” yapısına sahip olan, 64 bitlik işlemciler üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış, modern mimariye, yüksek performansa ve yüksek güvenlik özelliklerine sahip bir sanallaştırma yazılımıdır. Server 2008 işletim sistemi ile birlikte ücretsiz olarak kullanıma sunulan Hyper-V,64 bitlik bir Windows Server 2008 işletim sistemine (Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise ve Windows Server 2008 Datacenter) sahip olan makineler üzerinde çalışabilmektedir. Sahip olduğu temel özellikler ise şöyle sıralanabilir:

  • Hyper-V, sahip olduğu 64 bitlik “microkernelized” mimarisi ile kullanıcılarına yüksek performans sunmaktadır.
  • Sanal makineler üzerinde 32 bitlik ve 64 bitlik mimariye sahip olan geniş bir yelpazedeki çeşitli işletim sistemlerini desteklemektedir.
  • RAM kullanımında 2TB’a kadar istemci bilgisayara, 64’er GB’a kadar sanal makinelerin kullanımına izin vermektedir.
  • SMP(Symmetric Multi Processing – Simetrik Multi İşlem) desteği ile ana bilgisayar üzerinde 4 fiziksel işlemciye kadar izin vermektedir.
  • Doğrudan disk erişimi ve SAN(Storage Area Networks – Saklama Alanı Ağları) özelliklerini desteklemektedir. SAN; farklı depolama birimleri arasında kullanılan, yüksek hızlarda erişime izin veren özel ağ anlamına gelmektedir.
  • Gelişmiş ağ denetim mekanizması sayesinde fiziksel sunucu üzerinde çalışan sanal makineler ve ana bilgisayar arası ağ bağlantıları kolayca ayarlanabilmekte ve ağ yükü otomatik olarak dengelenmektedir.
  • Sanal makineler ile ana bilgisayar arasında hızlı geçiş olanağı sunmaktadır.
  • Snapshot(Anlık Görüntü) özelliği ile oluşturulan sanal makinelerin istenilen zamanlarda yazılım ve donanım ayarları kaydedilerek, herhangi bir problem oluşması durumunda sanal makinelerin kaydedilen anlık görüntü ayarları ile geri döndürülmesi sağlanabilmektedir.
  • Farklı bir fiziksel sunucu üzerinde oluşturulmuş sanal makinelerin başka bir fiziksel sunucuya taşınması işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Hyper-V Ağ Bağlantı Özellikleri

Hyper-V ile oluşturulan sanal makinelerin birbirleriyle ve dış ağlarla iletişiminin sağlanması çeşitli yollarla sağlanmaktadır. Hyper-V ile sanal makineler ve sanal makinelerin üzerine kurulduğu fiziksel makine arasında üç farklı türde ağ oluşturulabilmektedir. Sanal makinelerin sadece kendi aralarında iletişim kurmasını sağlayan özel ağ(privite network) bunların ilkidir. Özel ağlar sanal makinelerin fiziksel ağ trafiğinden izole edilerek birbirleri arasında daha rahat iletişim kurmaları amacıyla kullanılmaktadır. İkinci ağ türü ise sanal makinelerin fiziksel makine ile bağlantısını sağlayan dahili ağ (internal network) adındaki ağlardır. Dahili ağlar, aynı fiziksel sunucu üzerine oluşturulan sanal makineler ile yönetici işletim sistemi arasındaki iletişimi sağlamaktadırlar. Dahili ağlar, sanal makinelerin üzerine oluşturulduğu yönetici işletim sistemi ile sanal makineler arasında bir test ortamı oluşturmak ve işletim sistemini kullanarak sanal makinelere erişimin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Üçüncü ağ türü ise sanal makineler ile fiziksel makinenin dahil olduğu fiziksel ağ arasındaki iletişimi sağlayan harici ağ (external network) şeklindedir. Harici ağ ile oluşturulan sanal makinelerin fiziksel ağ üzerindeki diğer makineler ve sunucularla iletişime geçmesi sağlanmaktadır.

Hyper-V’de Ağ Bağlantılarının Çalışma Şekli

Hyper-V kullanılarak sanal makineler oluşturulduğunda, yine bu sanal makinelere ait olan sanal ağ bağdaştırıcıları (network adapter) oluşmaktadır. Bu oluşturulan sanal ağ bağdaştırıcıları fiziksel ağ bağdaştırıcısı üzerinde kendilerine bir port açarak sanal makineden gelen istekleri bu port üzerinden fiziksel yapıya ulaştırmaktadır.

Üç farklı tipte ağ oluşturulabilen Hyper-V’de, bu ağların çalışma şekilleri farklılıklar göstermektedir. Sanal makineler üzerinde herhangi bir ağ tanımlandığında, var olan fiziksel ağ bağdaştırıcısı sanal ağ bağdaştırıcısı olarak çalışmaktadır. Bu noktadan itibaren, fiziksel makine de dahil olmak üzere, ağ ile ilgili herhangi bir işlem yapılmak istendiğinde, istekler öncelikle “hypervisor” tarafından değerlendirilerek fiziksel ağ bağdaştırıcısına iletilmekte ve bunun sonrasında fiziksel ağ bağdaştırıcısı görevini yerine getirmektedir.

Sanal makinelerin ağ bağlantı özellikleri incelendiğinde 2 farklı ağ bağdaştırıcısı kullandığı görülecektir. Bunlardan birincisi artık sanal ağ bağdaştırıcısı olarak görev yapan fiziksel ağ bağdaştırıcısı; ikincisi ise Legacy Network Adapter’dır. “Legacy Network Adapter”; herhangi bir sürücü yazılıma ihtiyaç duymayan, sanal bir ağ bağdaştırıcısıdır. Bu bileşen, oluşturulan sanal makinenin işletim sisteminin RIS (Remote Installation Services – Uzaktan Kurulum Servisi) ve WDS(Windows Deployment Services) gibi ağ servisleri kullanılarak yüklenilmesi istendiğinde devreye giren ağ bağdaştırıcısıdır.

Oluşturulan ağ yaplarında, sanal makinelerin birbiriyle ve fiziksel makine ile olan iletişimi oluşturulan bir sanalswitch(anahtarlayıcı) üzerinden sağlanmaktadır. Bu sanal anahtarlayıcı, sanal makinelerin oluşturulmasıyla birlikte Hyper-V tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu anahtarlayıcıyı, oluşturulan sanal makine sayısına bağlı olarak değişen dinamik portlara sahip bir cihaz olarak düşünmek mümkündür.